όχημα με γερανό μεταφοράς

Γερανοί μεταφορές: Για ποιες εργασίες είναι κατάλληλοι και ποια πλεονεκτήματα έχουν

Οι περισσότεροι, όταν σκεφτόμαστε μια μετακόμιση, φτιάχνουμε εικόνες στο μυαλό μας με κούτες, ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που συνιστούν ένα νοικοκυριό. Οι μετακομίσεις τέτοιου είδους είναι γενικά απλές και μπορούν να γίνουν με διάφορους τρόπους. Σαφώς, είναι δυνατόν να γίνουν με τη βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων, όμως αυτό δεν είναι πάντα υποχρεωτικό.

Από την άλλη, οι γερανοί για μεταφορές δεν έχουν μόνο αυτή την εφαρμογή. Στην πραγματικότητα, η χρήση τους σχετίζεται και με πολύ πιο βαριές και πολύπλοκες δουλειές, των οποίων η ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή χρήση του γερανού.

Ας δούμε παρακάτω για ποιες μεταφορές πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας γερανός και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει.

Εφαρμογές των γερανών μεταφορώνγάντζος γερανού μεταφοράς

Οι γερανοί για μεταφορές χρησιμεύουν σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες πρέπει να μεταφερθούν γρήγορα και με ασφάλεια ογκώδη, βαριά και ευπαθή αντικείμενα. Για παράδειγμα:

  • Στη μετακόμιση ενός νοικοκυριού για τη μεταφορά από το μπαλκόνι των ηλεκτρικών συσκευών, αλλά και εύθραυστων αντικειμένων, όπως αγάλματα.
  • Στη μεταφορά πιάνου και οργάνων γυμναστικής. Το πιάνο είναι ένα πολύ βαρύ αντικείμενο με πολύπλοκο μηχανισμό, το οποίο καλό είναι να μην αποσυναρμολογείται ούτε να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για όργανα γυμναστικής, όπως ο διάδρομος, το στατικό ποδήλατο και το ελλειπτικό.
  • Στη μεταφορά οικοδομικών υλικών, τα οποία είναι αδύνατον να μεταφερθούν με άλλο τρόπο.
  • Στη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και εργοστασίων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία, η οποία περιλαμβάνει τη μεταφορά εξοπλισμού, μηχανημάτων κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πρακτικά ανέφικτο να γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς τη βοήθεια γερανού, τον οποίο θα χειρίζεται πιστοποιημένος χειριστής υπό αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλείας.

Πλεονεκτήματα των γερανών μεταφορών

γερανος μεταφορας

Οι γερανοί για μεταφορές παρουσιάζουν το τεράστιο πλεονέκτημα ότι ολοκληρώνουν οποιαδήποτε εργασία πολύ πιο γρήγορα και με μικρότερες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό από οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα μετακίνησης. Ενώ για τη μεταφορά πιάνου, για παράδειγμα, χωρίς γερανό απαιτούνται τουλάχιστον τρία άτομα, με το γερανό απαιτούνται δύο ή ακόμα και ένα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφοράς εξοπλισμού η μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο με γερανό, ειδικά αν γίνεται σε μεγάλο ύψος.

Ένα ακόμα ασύγκριτο όφελος είναι ότι κάθε μεταφορά γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Έτσι, η πιθανότητα ζημιάς μειώνεται στο ελάχιστο, ακόμα και για πολύ ευπαθή αντικείμενα που μεταφέρονται από μεγάλο ύψος.

Η γρήγορη, αποδοτική και ασφαλής μετακίνηση χωρίς την εμπλοκή πολλών ανθρώπων έχει ως αποτέλεσμα οι μεταφορές με γερανούς να είναι πιο φθηνές από τις συμβατικές μετακομίσεις. Έτσι, η απόσβεση του αρχικού κόστους ενοικίασης του γερανού έρχεται άμεσα και σας βοηθάει να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα.