Τι είναι το ενέχυρο

Το ενέχυρο αποτελεί έναν τρόπο εμπράγματης ασφάλειας για τα κινητά πράγματα, ενώ η υποθήκη είναι εμπράγματη ασφάλεια για τα ακίνητα πράγματα. Καθώς κάθε πιστοδότηση είναι συνυφασμένη με τον κίνδυνο της μη είσπραξης του ποσού της πίστωσης και των τόκων του, για να εξασφαλισθεί ο δανειστής εξαρτά τη χορήγηση πίστωσης από την παροχή ασφάλειας, δηλαδή την απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος πάνω σε ορισμένο πράγμα.

Με τη σύσταση ενεχύρου ο ενεχυροδανειστής μπορεί να ικανοποιηθεί στην περίπτωση που ο ενεχυριαστής δεν επιστρέψει το καταβληθέν ποσό, αποκτώντας την κυριότητα του κινητού πράγματος και στη συνέχεια, εφόσον θέλει, εκποιώντας το. Για τη σύσταση του ενεχύρου δεν αρκεί μονομερής δικαιοπραξία αλλά σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Ο ενεχυριαστής, που χρειάζεται άμεσα μετρητά, επισκέπτεται το ενεχυροδανειστήριο προσκομίζοντας το κινητό πράγμα που θέλει να ενεχυριάσει και το οποίο συνήθως είναι κάποιο κόσμημα ή ρολόι. Οι εκτιμητές του ενεχυροδανειστηρίου κάνουν μία προσφορά για το τιμαλφές, η οποία στην καλύτερη περίπτωση αγγίζει το μισό της αντικειμενικής εκτιμηθείσας τιμής. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, υπογράφεται η σύμβαση και ο ενεχυριαστής παραδίδει τη νομή του πράγματος στον ενεχυρούχο δανειστή.

xrusos- Goldbuyers.co.gr

Βασική υποχρέωση του δανειστή είναι καταρχάς να φυλάει το πράγμα. Για αυτή μάλιστα την υπηρεσία τα ενεχυροδανειστήρια χρεώνουν τέλη υπηρεσίας ανά μήνα ή ανά ημέρα, αποκομίζοντας έτσι κέρδος, το οποίο ουσιαστικά είναι οι τόκοι για το δάνειο. Άλλες υποχρεώσεις του δανειστή είναι να μη χρησιμοποιεί ή διαθέτει το πράγμα χωρίς τη συναίνεση του ενεχυριαστή καθώς και να αποδώσει το πράγμα πίσω σε αυτόν αν αποσβεσθεί το ενέχυρο, αν δηλαδή ο οφειλέτης επιστρέψει πριν τη λήξη της σύμβασης το δάνειο μαζί με τους συμφωνηθέντες τόκους.

Η σύμβαση διαρκεί συνήθως έναν, δύο ή έξι μήνες και μετά το πέρας της ο ενεχυριαστής οφείλει να καταβάλει πίσω το ποσό που δανείστηκε. Αν δεν το κάνει, η κυριότητα του πράγματος περιέρχεται στον ενεχυρούχο δανειστή, ο οποίος στη συνέχεια ως κύριος μπορεί να διαθέσει το πράγμα όπως επιθυμεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πράγμα εκποιείται μέσω απευθείας διάθεσης ή πλειστηριασμού.

zugaria - Goldbuyers.co.gr

Η οικονομική κρίση και η ανάγκη άμεσων μετρητών από πολλούς καταναλωτές και επιχειρηματίες, ανάγκη η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο, έχει οδηγήσει στην ίδρυση πολλών ενεχυροδανειστηρίων στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και στο χώρο της αγοράς χρυσού, ασημιού και ρολογιών. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουν μετρητά όχι μέσω της σύστασης ενεχύρου αλλά της αγοράς χρυσών και γενικά πολύτιμων αντικειμένων που στη συνέχεια πουλούν στο χώρο τους. Έτσι, ένα ενεχυροδανειστήριο λειτουργεί ουσιαστικά όχι μόνο ως τέτοιο αλλά και ως ανταλλακτήριο χρυσού και ως χώρος πώλησης τιμαλφών, όπου ο επίδοξος αγοραστής μπορεί να βρει μια πληθώρα από μεταχειρισμένα πολύτιμα αντικείμενα.

Τα περισσότερα ενεχυροδανειστήρια στην Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις λειτουργούν νόμιμα τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχοντας σε εμφανές σημείο την άδεια λειτουργίας τους. Όμως, χρειάζεται προσοχή απέναντι σε παράνομες επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις και παραστατικά αποτελώντας ουσιαστικά προκάλυμμα τοκογλυφίας. Σε κάθε περίπτωση το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να εμπιστεύεστε ενεχυροδανειστήρια με πολυετή παρουσία στην αγορά και γνωστό όνομα.